مشکلات رایج اسپلیت سامسونگ

مشکلات رایج اسپلیت سامسونگ

مشکلات رایج اسپلیت سامسونگ

  • بدنه اسپلیت سامسونگ برق دارد
  • با روشن شدن اسپلیت سامسونگ ، فیوز قطع می شود
  • سر و صدای زیاد کولر گازی اسپلیت
  • باد گرم از کولر گازی خارج می شود
  • روشن نشدن اسپلیت سامسونگ
  • موتور فن اسپلیت سامسونگ روشن شده، اما کمپرسور راه نمی افتد
  • با قرار دادن کلید فن روی تمام حالت ها، فن روشن نمی شود، اما کمپرسور کار می کند
  • اسپلیت سامسونگ خوب خنک نمی کند در صورتی که فن و کمپرسور هر دو کار می کنند
  • سرمایی که اسپلیت سامسونگ تولید می کند، بسیار زیاد است.
نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل