دسته: تعمیر ماشین لباسشویی گرینه

کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی گرنیه

خطاعلتروش برطرف کردن خطا ماشین کار نمی کند.(صفحه نمایش روشن نمی شود) کابل برق لباسشویی را به پریز نزده اید.بررسی کنید: کابل به پریز باشد. پریز جریان برق داشته باشد. فیوز مشکلی نداشته باشد. آب وارد ماشین نمی شود. فیلتر کاملا محکم نشده است. لوله ورودی آب

ادامه مطلب